Шановні клієнти та партнери, раді повідомити вам, що Київський кабельний завод «ЄВРОПАН» за результатами випробування нашої кабельно-провідникової продукції отримав сертифікат RoHS.

Продукція кабельного заводу «ЄВРОПАН» отримала сертифікат RoHS!

RoHS (англ. Restriction of Hazardous Substances – обмеження небезпечних речовин) – це директива 2002/95/EC прийнята Європейським Союзом у лютому 2003 року, що обмежує вміст шкідливих речовин. Вона встановлює граничні концентрації певних речовин, що зазвичай використовуються в електронному та електротехнічному обладнанні:

– свинець (Pb) – 0,1%;

– ртуть (Hg) – 0,1%;

– кадмій (Cd) – 0,01%;

– шестивалентний хром (Hex-Cr) – 0,1%;

– полібромовані біфеніли (PBB) – 0,1%;

– полібромований дифеніловий ефір (PBDE) – 0,1%;

– біс (2-етилгексил) фталат (DEHP) – 0,1%;

– бутилбензилфталат (BBP) – 0,1%;

– дибутилфталат (DBP) – 0,1%;

– диизобутилфталат (DIBP) – 0,1%.

Дотримання положень Директиви RoHS є обов’язковим не лише для європейських виробників електронного та електричного обладнання, а й для усіх виробників, що бажають ввозити та реалізовувати свою продукцію у країнах ЄС.

Україна підтримала курс на забезпечення здоров’я людей та екологічної безпеки шляхом прийняття 10 березня 2017 року Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, що повністю відповідає Директиві 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 року.

Керівництво та персонал кабельного заводу «ЄВРОПАН» усвідомлюють надзвичайну важливість безпеки продукції, що виготовляється для здоров’я людей та оточуючого середовища, а тому прагнуть відповідати загальноєвропейським вимогам якості. Саме ці прагнення і засвідчує отримання Сертифікату відповідності RoHS (RoHS Certificate of compliance).

RoHS Certificate of compliance видається на підставі результатів тестування, які проводяться в акредитованих європейських лабораторіях і вказує, що продукція задовольняє вимогам сертифікаційного знаку ECM.

На сьогоднішній день зазначений сертифікат отримали кабелі NYM, H1Z2Z2-K, Z-FLEX CLASSIC-JB, E-YY, NYY, NAYY, YDY, YDYp, YnKY, (N)HXH FE180/E30, (N)HXH FE180/E90, J-YY-PF, J-YYU-PF, JE-LIYY, JE-LIYYU, J-HH, JE-HH FE 180/E30, JE-HH FE 180/E90, YSLY-JB/OB, N2XH, N2XY, NA2XH, NA2XY та проводи H07V-U, H05VV-F.