Шановні клієнти та партнери, ми раді повідомити про проходження Київським кабельним заводом «ЄВРОПАН» ресертифікації за стандартами ISO та отримання сертифікатів:

ISO 9001:2015 Менеджмент якості

ISO 14001:2015 Екологічний менеджмент

ISO 45001:2018 Охорона праці

Сертифікати Міжнародної організації зі стандартизації ISO Сертифікати Міжнародної організації зі стандартизації ISO Сертифікати Міжнародної організації зі стандартизації ISO

Сертифікати Міжнародної організації зі стандартизації ISO

Сертифікати Міжнародної організації зі стандартизації, більш відомі як сертифікати ISO, вже давно стали гарантією високої якості. Показником безпеки, надійності та якості продукції і послуг, а також екологічності виробничих процесів у багатьох країнах світу і, зокрема, в Україні.

Сертифікати Міжнародної організації зі стандартизації ISOISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості» – це найпопулярніший у світі стандарт, на базі якого створюється система управління якістю. Нині діюча версія стандарту була випущена у 2015 році і застосовується більше ніж у 190 країнах світу. Цей стандарт ґрунтується на принципах управління якістю, орієнтації на клієнта та постійному покращенні, а тому допомагає гарантувати отримання клієнтами стабільних та якісних продуктів і послуг. Наявність Сертифікату ISO 9001:2015 засвідчує, що управління та виробництво ТОВ «ЄВРОПАН» здійснюється і контролюється висококваліфікованим персоналом та відповідає актуальним міжнародним правилам стандартизації системи управління якістю.

Сертифікати Міжнародної організації зі стандартизації ISOISO 14001:2015 «Системи екологічного управління» – є найбільш визнаним і найбільш широко використовуваним міжнародним стандартом для систем екологічного менеджменту, що використовується в усьому світі. Впровадження стандарту ISO 14001 засвідчує наявність на підприємстві системи екологічного менеджменту, розуміння екологічних аспектів своєї діяльності та застосування методик і засобів, які дозволяють ефективно використовувати ресурси і скорочувати відходи. ТОВ «ЄВРОПАН» здійснює свою виробничу діяльність у суворій відповідності до діючого стандарту ISO 14001, мінімізуючи вплив виробництва на навколишнє середовище, зменшуючи утворення відходів і викидів, вдосконалюючи управління ресурсами та постійно підвищуючи свою екологічну ефективність.

 

Сертифікати Міжнародної організації зі стандартизації ISOISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці» – це міжнародний стандарт, що встановлює вимоги до системи управління охороною праці і покликаний забезпечити безпеку на робочих місцях, усунути загрози та зменшити ризики для здоров’я. Впровадження ISO 45001 є свідченням прагнення до створення здорових і безпечних робочих місць, зменшення кількості аварій, виробничих травм і професійних захворювань, а також просування відповідної організаційної культури, пов’язаної з охороною праці. Кабельний завод «ЄВРОПАН» постійно працює над створенням безпечних та здорових умов праці, запобіганням травматизму та неухильно вдосконалює свою діяльність у сфері професійного здоров’я. Стандарт ISO 45001 гармонійно поєднується з ISO 9001 Менеджмент якості та ISO 14001 Екологічний менеджмент і є невід’ємною частиною інтегрованої системи менеджменту, що діє на нашому підприємстві.

 

Сертифікати Міжнародної організації зі стандартизації ISO

Сертифікація ISO на відповідність вимогам стандартів системи менеджменту, проведена британською компанією Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch, світовим лідером у сфері тестування, перевірки та сертифікації, демонструє, що Київський кабельний завод «ЄВРОПАН» дотримується міжнародно визнаних стандартів і передового досвіду, неухильно контролює та постійно поліпшує якість виготовленої продукції, діє відповідно до законодавчих і корпоративних екологічних вимог, а також підтримує загальну безпеку праці на підприємстві.