Міжнародна стандартизація покликана встановити єдині вимоги до технічного рівня та якості продукції, сприяти уніфікації продукції, що виготовляється у різних країнах, підвищити рівень взаємозамінності виробів та сприяти міжнародній торгівлі.

Розробка уніфікованих систем документації і класифікації, прийняття єдиних термінів та позначень, а також формування єдиної системи стандартів – усе це практичні кроки, спрямовані на досягнення вищезазначених цілей.

Енергетика, електро- і електронне устаткування увійшли до числа з пріоритетних сфер стандартизації.

Міжнародні стандарти приймаються міжнародними організаціями. Проте на практиці до них можуть прирівнюватися також регіональні стандарти розроблені науково-технічними товариствами та прийняті у якості норм різними країнами світу.

ISOМабуть, найвідомішою міжнародною організацією зі стандартизації є ISO – International Organization for Standardization. Створена ще в 1946 році як добровільна, неурядова організація на основі угоди між представниками 25-ти індустріально розвинених країн. ISO почала координувати розробку різних промислових стандартів на міжнародному рівні та здійснювати процедуру прийняття їх у якості міжнародних стандартів. А на сьогоднішній день стандарти ISO діють у всьому світі.

ENЄвропейські стандарти маркуються знаком EN (europäische Norm). Вони розробляються трьома європейськими організаціями зі стандартизації: CEN (Європейським комітетом по стандартизації), CENELEC (Європейським комітетом по електротехнічним стандартам) і ETSI (Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів). Спочатку стандарти EN створювалися лише для внутрішнього європейського ринку і діяли тільки в рамках Європейського союзу. Проте зараз вони використовуються в усьому світі, а їх застосування є добровільним.

DIN VDE стандартизаціяСеред національних організацій, що беруть участь у роботах з міжнародної стандартизації, слід виділити Німецький інститут стандартизації DIN (Deutsches Institute für Normung). Це національна установа стандартизації Німеччини та член ISO. А також один із загальновизнаних світових лідерів з розробки стандартів та інших нормативних документів. Інститут був заснований у грудні 1917 року і у 2017 році відзначив своє 100-річчя.

DIN VDE стандартизаціяБлизько 36 тис. експертів зі сфери бізнесу та досліджень, різних галузей науки і техніки, споживачі і представники державного сектора щоденно вносять свої знання у процес стандартизації, розробляючи норми, що відповідають вимогам ринку, забезпечують якість, безпеку і захист навколишнього середовища. До складу DIN входить 74 комітети з розробки стандартів та інших нормативних документів, а його членами є підприємства, спілки, державні організації, торговельні фірми і наукові інститути. На сьогоднішній день існує більше 30 тисяч стандартів DIN, які регламентують усі галузі виробництва та сучасні технології.

Сьогодні DIN є одним з лідерів міжнародної стандартизації, а його норми існують та активно використовуються далеко за межами Німеччини.

DIN VDE стандартизаціяІснує два основних знаки DIN. Перший – власне знак DIN, зареєстрований у всіх країнах, які підписали Мадридську конвенцію про торгові знаки. Він не вимагає ліцензії і проставляється на виробах, сертифікованих на безпеку. Виробники також мають право маркувати їм свої товари, вказуючи на їх відповідність вимогам стандартів DIN.

Міжнародна стандартизація. Німецькі стандарти DIN та VDEДругий – знак відповідності DIN GEPRÜFT («випробувано на відповідність вимогам DIN»). Введений у 1972 році і використовується тільки для маркування виробів, що пройшли випробування на відповідність вимогам стандартів DIN. А його застосування супроводжується інспекційним контролем.

Сертифікація DIN однаково доступна для німецьких і зарубіжних організацій, зацікавлених у сертифікації своєї продукції, і носить добровільний характер. При цьому наявність знаку DIN слугує одним з найефективніших та вартих довіри маркерів якості і безпеки продукції для споживачів.

DIN VDE стандартизаціяЩе однією відомою німецькою організацією у сфері електротехніки є VDE е.V. (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) – Асоціація з електричних, електронних та інформаційних технологій. VDE – одна з найбільших науково-технічних організацій в Європі і єдина у світі, яка об’єднує науку, стандартизацію, тестування і сертифікацію продукції в рамках однієї установи. Заснована у 1893 році, вона вже більше 125 років вважається синонімом інновацій і технічного прогресу.

Мережа VDE включає близько 2 тис. співробітників у більш ніж 60 офісах по всьому світу, більше 100 тис. почесних експертів і 1500 компаній.

DIN VDE стандартизація DIN VDE стандартизація

VDE займається випробуванням безпеки та енергоефективності продукції у електротехніці, розробкою визнаних технічних регламентів у якості національних і міжнародних стандартів, тестуванням і сертифікацією електричних та електронних пристроїв і систем. За результатами експертиз, проведених інститутом, сформульовані стандарти, що враховують будь-які допустимі умови експлуатації обладнання.

VDE сертифікує усі види електричних та електронних пристроїв, на які поширюються правила VDE, а іноді і стандарти DIN. VDE є учасником європейських і міжнародних багатосторонніх угод про взаємне визнання результатів випробувань і систем сертифікації, що сприяє визнанню знаків VDE за кордоном.

Знак VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) призначений для позначення безпеки і якості в електричних, інформаційних та медичних технологіях і вже понад 100 років є синонімом найвищих стандартів безпеки і захисту споживачів. Він отримав широке визнання більш ніж у 50 країнах і означає, що виробник дотримується суворих вимог до якості і надійності продукції, що виготовляється.

Ліцензію на право використання знаку VDE видає Центр з випробувань та сертифікації VDE-Prüfstelle. Ця ж організація здійснює контроль за правильністю маркування знаками VDE.

Обов’язкова умова для отримання права використання знаку VDE – це регулярне проведення випробувань. При цьому тести проводяться як на різних стадіях виготовлення продукції, так і після виготовлення кінцевого продукту. І тільки у разі, успішного проходження перевірки на всіх етапах, виробник отримує право наносити знак VDE на упаковку.

Таким чином, наявність знаку VDE – це документальне підтвердження відповідності продукції, що виготовляється найвищим стандартам якості і гарантія її відповідності вимогам міжнародних законів про безпеку виробів, їх міцність і захист навколишнього середовища. Кабельна продукція, виготовлена згідно з приписами союзу німецьких електротехніків, користується довірою замовників не тільки в Німеччині, але і у всьому світі.

У 1970 році з метою узагальнення електротехнічної роботи по стандартизації DIN та VDE створюють DKE – Німецьку комісію з електричних, електронних та інформаційних технологій, що є експертним центром стандартизації і представляє Німеччину в європейських і міжнародних організаціях, що відповідають за стандартизацію: CENELEC (Європейський комітет з електротехнічних стандартів), ETSI (Європейський інститут телекомунікаційних стандартів) та IEC (Міжнародна електротехнічна комісія).

Як бачимо, стандарти, в першу чергу, означають надійність і безпеку продуктів для споживачів та безпеку інвестицій для виробників.