Шановні клієнти та партнери, ми раді повідомити про проходження Київським кабельним заводом «ЄВРОПАН» ресертифікації за стандартами ISO та отримання сертифікатів:

ISO 9001:2015 Менеджмент якості

ISO 14001:2015 Екологічний менеджмент

ISO 45001:2018 Охорона праці

Ресертифікація ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Сертифікати Міжнародної організації зі стандартизації, більш відомі як сертифікати ISO, вже давно стали гарантією високої якості. Показником безпеки, надійності та якості продукції і послуг, а також екологічності виробничих процесів у багатьох країнах світу і, зокрема, в Україні.

Ресертифікація ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості» – це найпопулярніший у світі стандарт, на базі якого створюється система управління якістю. Нині діюча версія стандарту була випущена у 2015 році і застосовується більше ніж у 190 країнах світу. Цей стандарт ґрунтується на принципах управління якістю, орієнтації на клієнта та постійному покращенні, а тому допомагає гарантувати отримання клієнтами стабільних та якісних продуктів і послуг. Наявність Сертифікату ISO 9001:2015 засвідчує, що управління та виробництво ТОВ «ЄВРОПАН» здійснюється і контролюється висококваліфікованим персоналом та відповідає актуальним міжнародним правилам стандартизації системи управління якістю.

Ресертифікація ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління» – є найбільш визнаним і найбільш широко використовуваним міжнародним стандартом для систем екологічного менеджменту, що використовується в усьому світі. Впровадження стандарту ISO 14001 засвідчує наявність на підприємстві системи екологічного менеджменту, розуміння екологічних аспектів своєї діяльності та застосування методик і засобів, які дозволяють ефективно використовувати ресурси і скорочувати відходи. ТОВ «ЄВРОПАН» здійснює свою виробничу діяльність у суворій відповідності до діючого стандарту ISO 14001, мінімізуючи вплив виробництва на навколишнє середовище, зменшуючи утворення відходів і викидів, вдосконалюючи управління ресурсами та постійно підвищуючи свою екологічну ефективність.

Ресертифікація ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці» – це міжнародний стандарт, що встановлює вимоги до системи управління охороною праці і покликаний забезпечити безпеку на робочих місцях, усунути загрози та зменшити ризики для здоров’я. Впровадження ISO 45001 є свідченням прагнення до створення здорових і безпечних робочих місць, зменшення кількості аварій, виробничих травм і професійних захворювань, а також просування відповідної організаційної культури, пов’язаної з охороною праці. Кабельний завод «ЄВРОПАН» постійно працює над створенням безпечних та здорових умов праці, запобіганням травматизму та неухильно вдосконалює свою діяльність у сфері професійного здоров’я. Стандарт ISO 45001 гармонійно поєднується з ISO 9001 Менеджмент якості та ISO 14001 Екологічний менеджмент і є невід’ємною частиною інтегрованої системи менеджменту, що діє на нашому підприємстві.

Ресертифікація ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018Сертифікація ISO на відповідність вимогам стандартів системи менеджменту, проведена британською компанією Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch, світовим лідером у сфері тестування, перевірки та сертифікації, демонструє, що Київський кабельний завод «ЄВРОПАН» дотримується міжнародно визнаних стандартів і передового досвіду, неухильно контролює та постійно поліпшує якість виготовленої продукції, діє відповідно до законодавчих і корпоративних екологічних вимог, а також підтримує загальну безпеку праці на підприємстві.